tanulmányok és munkahelyek

TANULMÁNYOK

Bakáts Téri Általános Iskola (Budapest, 1986-1994)
Piarista Gimnázium (Budapest, 1994-1998, jeles érettségi 1998)
Eötvös Loránd Tudományegyetem, Biológus szak (Budapest, 1998-2003, jeles diploma 2003)
Eötvös Loránd Tudományegyetem, Biológia tanár szak (Budapest, 2002-2007, jeles diploma 2007)
Eötvös Loránd Tudományegyetem, biológia doktori iskola (Budapest, 2004-2006, summa cum laude PhD fokozat 2011 )

doktori értekezés címe: "Hazai lápi kosborfajok aktív védelmét megalapozó élőhelyi és laboratóriumi vizsgálatok, különös tekintettel a hagymaburok (Liparis loeselii) és a tőzegorchidea (Hammarbya paludosa) fajokra" (az értekezés elérhető innen!)

EGYÉB SZAKKÉPESÍTÉSEK

Gombaszakellenőr (Budapest, 2001)
Természetvédelmi szakértő (Budapest, 2009)
Közigazgatási versenyvizsga (Zalaegerszeg-Budapest, 2010)
Vadászvizsga (Zalaegerszeg, 2013)
Alapfokú munkahelyi elsősegélynyújtás és az AED használata (Zalaegerszeg, Magyar Vöröskereszt 2017)
Kulturális intézmények vezetésének gyakorlata (Zalaegerszeg, NMI 2017)

MUNKAHELYEK

BIOLÓGUS Szolgáltató Betéti Társaság (2006-2010)
Foglalkozás/beosztás: kültag, botanikus kutató
Főbb tevékenységek: élőhely térképezések (NBmR, Natura2000, TIR), védett faj ponttérképezések, védett faj monitoring feladatok, természetvédelmi kezelések tervezése, mikroklíma és vízkémiai adatok gyűjtése és kiértékelése

Eötvös Loránd Tudományegyetem, Biológiai Intézet, Növényélettani és Molekuláris Növénybiológiai Tanszék (2007-2010)
Foglalkozás/beosztás: tudományos segédmunkatárs
Főbb tevékenységek: pályázat írás, adatbázis kezelés, térinformatikai feladatok, laboratóriumi (molekuláris és mikroszkópos) valamint terepi adatgyűjtések, kísérlettervezés, oktatás

Zalai Civil Életért Közhasznú Egyesület (2010-2011)
Foglalkozás/beosztás: foglalkoztató pedagógus
Főbb tevékenységek: természetismereti foglalkozások előkészítése és megtartása (TÁMOP-3.2.11/10-1-2010-0085 pályázat keretében)

Mindszenty Iskoláért Alapítvány (2010-2012)
Foglalkozás/beosztás: intézményvezető
Főbb tevékenységek: a Mindszenty Ifjúsági Ház (Hüvös Kastély) vezetése, pályázat írás, kapcsolattartás, erdei iskola szervezése

Mindszenty József Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium (2011-2015)
Foglalkozás/beosztás: tanár
Főbb tevékenységek: természetismeret, egészségtan és biológia tantárgyak oktatása

Notre Dame Női Kanonok- és Tanítórend (2012-)
Foglalkozás/beosztás: intézményvezető
Főbb tevékenységek: a Mindszenty Ifjúsági Ház (Hüvös Kastély) vezetése, pályázat írás, kapcsolattartás, erdei iskola szervezése

Egyéni vállalkozó (2010-)
Főbb tevékenységek: természetvédelmi szakértői munka (pl. Vindornya-láp élőhelyének helyreállítása), oktatási tevékenység (biológia óraadó, tanórán kívüli oktatás), maggyűjtés (Pannon Magbank Projekt)